Over ons

Sinds 1997 exploiteert Jackpotgames & Fun kansspelen. Daarbij bieden wij onze gasten een leuke, spannende tijd vol spel, vermaak en ontspanning aan in een gemoedelijke en veilige sfeer. Onze kansspelen kenmerken zich door eenmalige deelname en bestaan alleen uit de wettelijke inzet. Alle gewonnen prijzen die Jackpotgames uitkeert zijn vrij van kansspelbelasting. Daarnaast voldoen wij aan alle wettelijke verplichten op het gebied van kansspelen (WOK) en voldoen wij aan de wettelijke verplichten inzake reclame en werving (RvK). Zo voeren wij in alle communicatie-uitingen de verplichte slogan voor kansspelaanbieders in Nederland Speel bewust 18+.

Jackpotgames is lid van de VAN Kansspelen brancheorganisatie en erkent de VAN ondernemerscode met eisen op het gebied van eerlijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze kansspelautomaten worden aangestuurd door middel van moderne elektronica. Deze elektronica zorgt ervoor dat de automaat vlekkeloos werkt en dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Een belangrijke eis is dat elke uitkomst geheel door toeval tot stand moet komen. Een andere eis is dat één spelletje (druk op de "Start" -knop) niet korter mag duren dan drie seconde. Het gemiddelde verlies op lange termijn mag voor de speler niet hoger liggen dan veertig euro.  

Voordat de kansspelautomaten in ons casino mogen worden opgesteld, zijn ze eerst uitgebreid gecontroleerd door wettelijk erkende keuringsinstellingen. Deze controle vindt plaats door de kansspelautomaten dagen achter elkaar te laten spelen. De uitslagen worden genoteerd, waarna de keuringsinstellingen kijken of aan alle eisen is voldaan. Pas als zeker is dat elke uitkomst helemaal door toeval tot stand komt, krijg de kansspelautomaat een type goedkeuring en mag hij na toestemming van de Kansspelautoriteit worden geplaatst. Als bewijs van goedkeuring zit er op al onze kansspelautomaten een rode toelatingssticker. De geplaatste kansspelautomaten worden regelmatig gecontroleerd door de keuringsinstellingen, zodat ze blijven voldoen aan de wettelijke eisen. 

Preventiebeleid 

Het preventiebeleid van Jackpotgames is opgesteld in overleg met Brijder en is gericht om problematisch speelgedrag tot een minimum te beperken. Brijder is specialist in verslavingszorg en richten zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het preventiebeleid is constant onderhevig aan verandering vanwege ontwikkelingen op de kansspelmarkt en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten. Daarom hebben wij een jaarlijkse bijeenkomst met Brijder om het preventiebeleid en de werking daarvan te evalueren en optimaliseren.  

De medewerkers van Jackpotgames zijn opgeleid door Assissa. Assissa werkt samen met GGZ en hierdoor zijn de trainingen van kwaliteit gewaarborgd. De vervolgtraining wordt elke drie jaar herhaald en met goed gevolg afgerond. Hierdoor zijn de medewerkers op de hoogte van het herkennen van kansspelproblematiek en bekwaam in het voeren van basisgesprekken, klantgericht handelen en preventiegesprekken. Daarbij beschikken zij over vaardigheden op het gebied van motiveren en overtuigen, toeleiding naar de hulpverlening en conflicthantering.