Huisregels

 • Toegang tot ons Amusementscentrum is uitsluitend vanaf 18 jaar.

 • Legitimatie kan verplicht worden gesteld.

 • De Beheerder is bevoegd om een entreeverbod op te leggen.

 • Maximaal 2 personen per automaat toegestaan.

 • Krukken zijn uitsluitend bedoeld voor spelers op de kansspelautomaten.

 • Geen voeten, bekers of blikjes frisdrank in de geldteruggave bak zetten in verband met storingen aan de automaat.

 • Het gebruik van Alcoholhoudende dranken of (soft) drugs in het center zijn verboden.

 • Personen die kennelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs worden niet toegelaten.

 • Bij brand of andere calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel strikt opgevolgd te worden.

   

Jackpotgames & Fun is het gehele jaar open van 10.00 uur 's morgens tot 03.00 uur 's nachts.

 
 
goto E-Smart.nlgoto Beheren